Error message

  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3501 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3502 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3503 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3501 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3502 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3503 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).

Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима основне школе

Програм стручног усавршавања је акредитован у актуелном Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2011/2012. годину под редним бројем 013 и намењен је учитељима и стручним сарадницима.

 

Циљеви програма:

  • Пружање практичне помоћи учитељима да замене предавачку наставу, као доминантни начин рада при обради граматике, за креативну реализацију путем интерактивних метода рада.
  • Јачање професионалних компетенција учитеља за креативнију и разноврснију реализацију наставе граматике.
  • Иновирање приступа граматичким садржајимaу циљу сврсисходнијеги функционалнијегсавладавањасадржаја граматике.
  • Пружање практичне помоћи учитељима у припреми задатака РНС у сагласности са Блумовом таксономијом.

Теме које се обрађују:

УЧЕЊЕ УЧЕЊА: Технике учења.Организација кооперативног учења. Учење учења путем интеракције. Учење засновано на проблему.

ФОНЕТИКА: Гласови, слогови, акценти, правила акцентовања. (интерактивно учење у стваралачкој настави граматике кроз народну књижевност).

МОРФОЛОГИЈА: Креативним играма до врста и подврста речи (амбијентално учење у настави граматике)

СИНТАКСА: Креативним играма од речи, врста реченица, реченичних чланова, до „Шареног граматичког воза“  (кооперативно учење наставе граматике).

ПРАВОПИС: Учим да користим Правопис; управни говор; хумор и комика у служби учења(практична примена правописа кроз корекцију СМС, креирање блогова и постављање ФБ садржаја).

ГРАМАТИЧКА ЛЕПЕЗА ПИТАЊА: Употреба и састављање „лепезе питања“ за проверу усвојеностиграматичких садржаја у складу са Блумовом таксономијом.

 

Аутори програма:

Жељка Лукић Радојичић – професор разредне наставе

Катарина Чарапић– професор српског језика и књижевности

 

Реализатори:

Жељка Лукић Радојичић – професор разредне наставе

Катарина Чарапић – професор српског језика и књижевности

Зденка Миливојевић – професор разредне наставе 

Миодраг Павловић, професор српске књижевности и језика, Филолошки факултет

Координатор:

Жељка Лукић Радојичић, Бања Врујци бб, 14243 Горња Топлица, 063.394.251

metodickipristup002@gmail.com

 

Назив и адреса институције која подржава програм:

 Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice

Трајање програма у сатима и данима: 15 радних сати распоређених у 2 радна дана

Број учесника у групи: од16 до 30 учесника

Цена програма по групи и шта је у цену урачунато:

Укупна цена по полазнику је 3 000 динара.

Укључује: хонораре за водитеље, надокнаду координатору, радни и потрошни материјал и трошкове канцеларијског пословања Савеза учитеља.