Error message

  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3501 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3502 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3503 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3501 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3502 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3503 of /home/kreativn/public_html/modules/user/user.module).

Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе

Програм стручног усавршавања је акредитован и налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за 2011-2012. годину под редним бројем 014 и намењен је учитељима и стручним сарадницима.

Циљеви програма:

  • Пружање практичне помоћи учитељима да замене предавачку наставу, као доминантни начин рада при обради књижевности, за креативну реализацију путем интерактивних метода рада.
  • Јачање професионалних компетенција учитеља за креативнију и разноврснију реализацију наставе књижевности.
  • Иновирање приступа књижевним садржајимaу циљу сврсисходнијеги функционалнијегусвајања знања.
  • Формулисање критеријума оцењивања у млађим разредима на основу образовних компетенција.

 

Теме које се обрађују:

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ:Обрада садржаја народне књижевности у млађим разредима кроз рад у пару, групни облик и путем кооперативног учења.

БАЈКЕ: Анализа бајки Десанке Максимовић, Х.К.Андерсена, Браће Грим и Гроздане Олујић применом различитих нивоа сложености.

ОБРАЗОВНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ И КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА: Дорада питања  РНС за проверу усвојености књижевних садржаја у складу са Блумовом таксономијом.

ПОЕЗИЈА: Обрада збирки поезије Јована Јовановића Змаја,Добрице Ерића, Душана Радовића и Милована Данојлића путем кључних речи и читалачких кругова.

РОМАН: Карактеризација ликова у роману Бела Грива. Преузимање драмске улоге и разумевање утицаја писања из угла улоге на ослобађање ученичких потенцијала при говорном и писменом изражавању. Тракаста завеса у служби новог наставног средства

 

Аутори програма:           

Жељка Лукић Радојичић – професор разредне наставе,

Катарина Чарапић– проф.српског језика и књижевности

Реализатори:

Жељка Лукић Радојичић – професор разредне наставе

Катарина Чарапић– професор српског језика и књижевности

Зденка Миливојевић – професор разредне наставе

Миодраг Павловић - професор српске књижевности и језика, Филолошки факултет

Оливера Петровић – дипломирани педагог  

    

Координатор:

Жељка Лукић Радојичић, Бања Врујци бб, 14243 Горња Топлица, 063/394 251

metodickipristup002@gmail.com ;  zeljanaradojicic@gmail.com

 

Назив и адреса институције која подржава програм:

 Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice

 

Трајање програма у сатима и данима: 15 радних сати распоређених у 2 радна дана 

Број учесника у групи: од16 до 30 учесника

Цена програма по групи и шта је у цену урачунато: Укупна цена по полазнику је 3 000 динара.

Укључује: хонораре за водитеље, надокнаду координатору, радни и потрошни материјал и трошкове канцеларијског пословања Институције која подржава програм.