Vaskršnji konkurs 2013.

580239_344745172250454_100001449236865_954088_4112098_nUG „KREATIVA-KREATIVNO OBRAZOVANjE“

objavljuje

VASKRŠNjI NAGRADNI KONKURS

povodom

Međunarodne smotre dečjeg stvaralaštva „DEČJI VASKRŠNjI SABOR“

Banja Vrujci-Mionica, 29-30. april 2013.

 

Pravo učešća na Vaskršnjem konkursu imaju sva deca uzrasta 6-15 godina, koja urade i pošalju radove na sledeće teme:

Za najbolji poetski i prozni rad : KOMADIĆ ZAVIČAJA (poželjno je da se radovi šalju i u elektronskom obliku; najuspešniji literarni autori biće pohvaljeni, čime će steći pravo učešća na 9. Dečjem vaskršnjem saboru)

Za najbolji likovni rad (tehnika po slobodnom izboru): KOMADIĆ ZAVIČAJA (najuspešniji likovni autori biće pohvaljeni,čime će steći pravo učešća na 9. Dečjem vaskršnjem saboru)

Za najbolji dečji pozorišni komad: KOMADIĆ ZAVIČAJA (Amaterske snimke pozorišnih predstava u trajanju od 8-10 minuta šaljite najkasnije do 20. marta. Petočlane pozorišne grupe, izvođači pet najuspešnijih dečjih predstava, predstavljaće svoju školu na takmičenju za najbolju Vaskršnju predstavu 29. aprila 2013. u Mionici) • Na vaskršnjem konkursu mogu učestvovati sva deca uzrasta 6-15 godina iz Srbije i dijaspore. • Literarne radove slati obavezno odštampane u pet primeraka, a likovne rađene isključivo na papiru blok broj 3 (mlađi razredi) i blok broj 5 (stariji razredi), izuzev posebnih tehnika rađenih na različitim podlogama. • Individualni učesnici mogu da pošalju jedan rad, a ustanove i asocijacije do 20 radova različitih autora u kategoriji likovnih i do 10 u kategoriji literarnih radova. • Svi radovi treba da sadrže punu adresu autora, ime nastavnika, mejl škole, nastavnikov kontakt telefon i mejl adresu. (radovi sa nepotpunim, nečitkim podacima i bez kontakt telefona i mejl adrese, škole ili nastavnika, neće se vrednovati). • Pohvaljeni učenici biće blagovremeno obavešteni i pozvani da učestvuju na 9. Dečjem vaskršnjem saboru, 29-30.aprila 2013. kada će se proglasiti i nagraditi pobednici u svim kategorijama.

Za najbolji film: MOJ KOMADIĆ ZAVIČAJA ZA DEČJI VASKRŠNJI SABOR (Temu treba obraditi snimanjem jednog delića zavičaja (kulturni ili istorijski objekat, park, reka, jezero, škola, prirodna lepota i slično). – Rad uraditi u formi kratkog filma, – U kratkom filmu treba da govore učenici, učesnici konkursa, – Film može da bude snimljen mobilnim telefonom ili kamerom, – Dužina kratkog filma treba da bude najviše 4 minuta, – Poželjno je da sa video klipom budu kombinovani: tekst, slika, zvuk. – Svi klipovi imaju isti naziv „Komadić zavičaja za Dečji vaskršnji sabor“, – Pravo učešća imaju deca od 6 do 15 godina, – Učešće je pojedinačno ili u paru. - Autori klipa imaju stručnog mentora koji odgovara za autentičnost klipa. Radovi se predaju isključivo elektronskim putem na mejl adresu: decjivaskrsnjisabor9@gmail.com – U mejl poruci, napisati: Naziv klipa, ime i prezime autora, državu, školu, razred i odeljenje, ime i prezime mentora i kontakt mejl i telefon. – Ukoliko je klip do 20 MB poslati ka kao prilog uz osnovne podatke o autoru, – Ukoliko je klip veći od 20 MB postaviti ga na nekom od sajtova (npr, na YouTube) i ka njemu uz osnovne podatke o autoru postaviti direktan link, - Krajnji rok za slanje radova je 20. mart 2013. Komisija za izbor najboljih radova rukovodiće se sledećim kriterijumima: 1. Usklađenost kratkog filma sa temom konkursa, 2. Video klip, njegova afirmativna nota 3. Prateći tekst, 4. Zvučna podloga.

Sve radove slati najkasnije do 20. marta 2013. na adresu: NVO „Kreativa“, za konkurs ,,DEČIJI VASKRŠNjI SABOR” Banja Vrujci bb, 14 243 Gornja Toplica

Dodatne informacije: UG Kreativa, 064.160.0025; 063.691.596, Autor smotre, 063.394.251 Sajtovi: http://www.kreativnoobrazovanje.co.rs, http://www.carobnoselo.co.rs Mejl: decjivaskrsnjisabor8@gmail.com, decjivaskrsnjisabor9@gmail.com

VIDIMO SE U BANjI VRUJCI NA 9. DEČJEM VASKRŠNjEM SABORU