Комадић науке

22 

 

Дана 12.октобра 2013., УГ Креатива, започело је реализацију пројекта "Комадић науке у Чаробном селу" којег финасира Центар за промоцију науке. УГ Кретаива је осмислило пројекат којим популарише астрономију као науку у руралној средини, као што је мионичка општина. Циљна група овог пројекта су деца млађег школског узраста, деца старијег и деца средњошколског узраста.

У току реализације овог пројекта, УГ Креатива сарађује са Друштвом астронома Србије, чији представници су 12.октобра започели реализацију путем интерактивних радионице о основама астрономије за најмлађе посетиоце Чаробног села.

Наставак овог пројекта подразумева планиран је крајем октобра, а подразумева постављање покретног планетаријума у Чаробном селу, када ће сви посетиоци моћи да се упознају са овим ретким и необичним наставним средством и да уживају у чарима звезданог неба кроз посматрање природних појава у одређеним деловима дана и ноћи. Привилегији, да се најмлађи упознају са планетаријумом, претходиће стручна предавања и интерактивне радионице за ученике заинтересованих основних и средњих школа. Реализатор стручног предавања је Проф.др Милан Димитријевић, реализатор интерактивних радионица је мр Соња Видојевић, професор Природно математичког факултета, док кроз тајне планетаријума децу води наш познати астрофизичар Јован Алексић. 

32