Презентација "Креативне етно-еко школе" на Сајму туризма

 

Развој туризма у мионичкој општини се од самог почетка одвијао стихијски. То практично значи да у Општини до сада нису створени никакви стратешки друштвени услови његовог  даљег развоја. Општина је дуги низ година живела у сенци већих урбаних центара који се налазе у њеном непосредном окружењу, а одређени  друштвени ресурси су резултат културно-историјског наслеђа или ентузијазма и рада појединаца који живе на овој Општини.

Пројекат  KРЕАТИВНЕ ЕТНО - ЕКО ШКОЛЕ има за циљ стварање модела за  развој туризма кроз активно учење еколошких и етнолошких садржаја користећи  и јачајући  капацитете  локалних социјалних актера у првом реду користећи и јачајући капацитете пољопривредног газдинства - образовне фарме. Потребе деце основношколског  узраста у Србији су много веће од постојеће понуде туристичких дестинација јер је овој циљној групи потребан интерактиван туризам којег тренутно скоро и да нема у понуди у нашој земљи. Сматрамо да, са једне стране,  можемо бити пионири у понуди интерактивног туризма за ову циљну групу кроз чију би реализацију остварили веће поштовање еколошких и етнолошких вредности локалне заједнице,  већи стандард услуге, не запостављајући заштиту и обнављање  природног окружења, али и прилику да се путем активног учења усвоје трајна знања о локалним обичајима и традицији, али и да полазници почну еколошки да размишљају, запажају  и користе природни потенцијал окружења. Овај пројекат данашњем детету нуди одмор у природи усмерен на активности које подразумевају искуство, било да се ради о активном посматрању флоре и фауне, интерактивним радионицама посвећеним старим занатима, обичајима, примењеној уметности, али и интеракцију с локалном децом кроз вршњачко учење. С друге стране, пројекат је фокусиран на јачање капацитета локалних актера у смислу њиховог умрежавања, промовисања прве еко-етно школе и  саме туристичке дестинације Бање Врујци у циљу развоја и унапређења туристичке понуде. Пројекат има још једну важну компоненту- повећање социјалне укључености  маргиналних група у живот локалне заједнице (жена домаћица) које ће своја умења преносити млађим нараштајима и имати могућност  пласмана радионичарских продуката туристима путем изложбеног штанда, који ће им  обезбедити општина Мионица. Ангажовањем  домаћица, помажемо  им у јачању њихових потенцијала, подстичемо их да постану предузимљиви чланови локалне заједнице који ће у будућности знати искористити у побољшању властитог кућног буџета. Сматрамо да је то почетни корак у развоју социјалног предузетништва друштвено маргиналних група и добар начин повећања њихове  социјалне укључености и смањења сиромаштва. Такође, овај модел је један од важних извора будуће одрживости пројекта.   

 

 

Кључне речи: