СЕМИНАР У ВАЉЕВУ

Акредитовани програм стручног усавршавања Методички приступ обради граматике у млађим разредима који се у актуелном Каталогу налази под редним бројем 015 реализоваће се од 19-20. марта 2011. у Првој основној школи у Ваљеву у организацији Друштва учитеља Ваљево.

Кључне речи: