Svetska turistička organizacija

Danas je UG Kreativa posetio Jim Flannery-ekspert Svetske turističke organizacije u cilju upoznavanja sa projektom ETNO-EKO SKOLE. Svetska turistička organizacija namerava da ove godine odobri bespovratna sredstva za uređenje četiri turističke lokacije u Srbiji, pa je cilj današnje posete i bio upoznavanje sa turističkim potencijalima ovog kraja Srbije.