Семинар у Регионалном центру Смедерево

Семинар "Методички приступ обради књижевности у млађим разредима" који се у актуелном Каталогу налази под редним бројем 016 реализоваће се од 11 до 12. јуна 2011. године у Регионалном центру за професионални развој Смедерево.

На овом семинару у току 15 сати реализоваће се следећи садржаји:

Први дан:

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ

Обрада садржаја народне књижевности у млађим  разредимакроз рад у паруи групни облик рада: (игром до књижевне врсте, корак по корак до одлика различитих садржаја народне књижевности, нова наставна јединица)

БАЈКЕ

Обрада бајки Десанке Максимовић, Ханса Кристијана Андерсена, Браће Грим и Гроздане Олујић (од цртежа до осећања, провера усвојености бајке путем задатака на три различита нивоа сложености, ликовна радионица…)

ПОЕЗИЈА

Обрада песничке збирке Јована Јовановића Змаја, Добрице Ерића, Душана Радовића и Милована Данојлића кроз групни облик рада (читалачки кругови, прављење листе кључних речи, хорско читање).

Други дан:

РОМАН

Обрада романа Бела Грива (истраживачки задаци, карактеристике ликова, под туђим огртачем, причање из угла улоге, стрип)

ОЦЕЊИВАЊЕ

Образовне компетенције и критеријуми оцењивања..

Дорада питања на три различита нивоа сложености у складу са Блумовом таксономијом..