Подстицај развоју дечјег и омладинског туризма

Заједнички програм Уједињених нација „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ се у 2010. години углавном бавио креирањем основа за развој руралних области кроз туризам креирајући или дајући допринос националним документима која представљају оквир за развој сеоских области (Мастер план за развој руралног туризма, Програм за рурални развој, итд.)

У овој години Заједнички програм намерава да овај развојни оквир представи у своја 4 циљна региона, као и да неке мере које предлаже спроведе у дело, што кроз низ обука, што кроз конкурс за диверсификацију руралне економије кроз туризам.

Један од програмских циљева је подстицај развоју дечјег и омладинског туризма заснован на концепту активног учења. Још један циљ је подстицај развоју ЛИДЕР (LEADER) принципа и формирању локалних акционих група (ЛАГ).

Како би се заједница додатно упознала са досадашњим корацима и корацима који следе у оквиру ових циљева, Заједнички програм, уз логистичку подршку УГ Креатива, организовао је презентацију за општине Мионицу, Љиг и Ваљево у сали Скупштине оппштине Мионице 30. маја 2011. године у 13 часова.

Први део састанка бавио се се презентацијом која се тиче дечјег и омладинског туризма, потенцијала за његов развој, предложених модела за развој, док је други део био посвећен дискусији о ЛИДЕР принципима и формирањем ЛАГ-ова. У оквиру презентације односно дискусије представљене су и две теме из конкурса за диверсификацију руралне економије кроз туризам. 

Место одржавања: Скупштина општине Мионица

Организатор: УГ Креатива

Реализатори: Вера Јовановић, УНИЦЕФ и Драган СТефановић, УНДП

Учесници скупа: УГ Креатива, Општина Мионица, Туристичка организација Мионица, Туристичка организација Љиг, Градска библиотека "Милован Глишић, Градска библиотека Љиг, Дечји вртић "Невен", Средња школа Мионица, Друштво учитеља Ваљево, Друштво учитеља Мионица, Црвени крст Мионица, Удружење домаћина Ваљево, Прва основна школа Ваљево, ОШ "Андра Савчић", Ваљево, ОШ "Браћа Недић" Осечина, ОШ "Сава Керковић"Љиг, ОШ "Милован Глишић" Ваљевска Каменица", ОШ "Милан Ракић" Мионица", Хотел Врујци, Мотел Кондир...