Студијско путовање, Словенија 13-19.2011.

Заједнички програм Уједњених нација „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ oрганизовао је студијску посету Слoвенији од 13. до 19. јуна 2011. године.     

Тема студијског путпвања била је дечји и омладински образовни туризам. Циљ студијске посете је да се из постојећих искустава и примера добре праксе стекну знања о овој грани туризма и њеном утицају на образовање, а да се касније та знања на најбољи начин примене у Србији и да се у што широј заједници подигне свест о потенцијалима и значају образовног туризма. 

Учесници овог студијског путовања били су потенцијални будући носиоци развоја дечјег и омладинског туризма: представници из циљних региона (међу њима и Креатиини чланови) који су у првој години програма показали иницијативу и интересовање за развој образовног туризма, али и особе препоручене од стране институцоја значајних за његов развој.