ЛЕАДЕР иницијатива у Србији

Представници КРЕАТИВЕ присуствовали радионици „LEADER приступ и методологија, са посебним освртом на Локалне акционе групе (ЛАГ)“,која је одржана на Дивчибарама, у периоду од 11-13. јула 2011. године.

Радионица је реализована у заједничкој организацији два пројекта – програм УН-а „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ и „ЛЕАДЕР иницијатива у Србији“, у блиској сарадњи са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. На овај начин, оба пројекта ће радити на једном од заједничких циљева – обучавању што више кључних актера на локалном нивоу широм Србије вештинама и знањима за успостављање локалних јавно-приватних партнерстава, што ће им омогућити приступ фондовима које ће понудити будући програми за рурални развој.

Радионица се фокусирала на практичне примере и искуства током имплементације ЛЕАДЕР методологије у земљама ЕУ. Ова обука представља прву фазу у процесу идентификације и изградње капацитета аниматора Локалних акционих група.

Ова радионица је само почетни корак за све учеснике у јачању сарадње између јавног, приватног и цивилног сектора у својим регионима, што ће резултирати оснивањем потенцијалних Локалних акционих група способних за припрему и имплементацију локалних планова развоја, уз подршку будућих LEADERактивности.